Organitzen
Escola Superior de Relacions Públiques,
centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Agència de Màrqueting Alimentari i Gastronòmic
Back to Top